ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kompleks Aritmi ile Seyreden Bir Kardiyak Rabdomyoma ve Cerrahi Tedavisi
Talat CANTEZ, Aygün DİNDAR, Tayyar SARIOĞLU, Gülçin ERSEVEN, Rukiye Eker ÖMEROĞLU, Ümrah AYDOĞAN
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatrik Kardiyolojik Bilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, Tümör Patolojisi Bilim Dalı
Çocuklarda kardiyak tümörler nadir olmakla birlikte son yıllarda tanı ve cerrahi tedavi yöntemlerindeki gelişmeler önem kazanmalarına neden olmuştur.

Bu yazıda prenatal dönemde fetal ekokardiyografi ile sağ ventrikülde lokazile rabdomyom ön tanısı konan ve doğum sonrası kontrole gelmeyip, postnatal dönemde 2.5 aylık iken ciddi morarma nöbetleri ile acilen servisimize yatırılan bir hasta sunulmuştur.

Medikal tedaviye yanıtsız kompleks kardiyak aritmisi olan ve ventriküler taşikardi atakları geçiren hastada cerrahi girişim planlandı. Açık kalp ameliyatı ile sağ ventrikül içindeki tümörün eksizyonu ile semptomlar düzeldi ve 24 saatlik EKG ile ventriküler taşıkardi ataklarının kaybolduğu görüldü. Halen takipte olan hasta, postoperatif 8 ayda asemptomatiktir.

Viewed : 17185
Downloaded : 3350