ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Küçük hücreli dışı akciğer kanser hastalarında 6, 7 ve 8. TNM evreleme sistemlerinin karşılaştırılması: 8. evreleme sisteminin doğrulanması
Volkan Erdoğu1, Necati Çıtak2, Celal Buğra Sezen1, Yunus Aksoy1, Cemal Aker1, Mustafa Vedat Doğru1, Ece Yasemin Emetli1, Selin Onay1, Özkan Saydam1, Muzaffer Metin1
1Department of Thoracic Surgery, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.20089
Amaç: Bu çalışmada evreler arası geçişleri karşılaştırarak 6. Tümör, Nod, Metastaz (TNM) evreleme sisteminden 7. sisteme geçişin ve 7. sistemden 8. sisteme geçişin etkileri değerlendirildi. Ayrıca, 8. TNM evreleme sisteminin eksternal olarak doğruluğu amaçlandı.

Çalışma planı: Eylül 2005-Haziran 2015 tarihleri arasında küçük hücreli dışı akciğer kanseri tanısı ile akciğer rezeksiyonu uygulanan toplam 1077 hasta (986 erkek, 91 kadın; ort. yaş: 59.6±8.3 yıl; dağılım, 35-84 yıl) geriye dönük olarak incelendi. Hastalar 6, 7 ve 8. TNM evreleme sistemlerine göre yeniden evrelendi ve bu üç evreleme sistemi arasındaki evre geçişleri karşılaştırıldı.

Bulgular: Evre göçü, 7. TNM evreleme sistemine geçişte 368 (%34.1) hastada gözlenirken, 8. sisteme geçişte 541 (%50.2) hastada gözlendi (p<0.001). 7. TNM evreleme sisteme geçişte, üst evreye geçiş oranı %50.2 (n=185) iken, 8. sisteme geçişte bu oran %98.1 (n=531) idi (p<0.001). 7. sisteme geçiş ile Evre 1B, 2B ve 3A"da sağkalım oranları artarken, 8. sisteme geçişle Evre 1B, 2A, 2B, 3A ve 3B"de sağkalım oranları arttı. Sağkalım eğrileri arasında en iyi sınıflandırma 6. sistemde Evre 1B-1A ve 3B-3A arasında, 7. sistemde Evre 1B-1A, 3A-2B ve 3B-3A arasında ve 8. sistemde Evre 1B-1A ve 3B-3A arasında tespit edildi.

Sonuç: Yedinci sisteme göre yapılan sınıflandırmanın 6. sisteme kıyasla ve 8. sisteme göre yapılan sınıflandırmanın 7. sisteme kıyasla prognostik doğrulaması daha iyiydi.

Keywords : 8. TNM sistemi, eksternal doğrulama, küçük hücreli dışı akciğer kanseri, TNM sınıflandırması
Viewed : 1902
Downloaded : 664