ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Üreteral karsinom tedavisi sonrasında çıkan aortun serbest yüzen trombüsü: Olgu sunumu
Andrei George Iosifescu1,2, Corina Radu1, Simona Laura Marin3, Roxana Enache2,4
1Department of Cardiac Surgery, Constantin Iliescu Emergency Institute for Cardiovascular Diseases, Bucharest, Romania
2University of Medicine and Pharmacy Carol Davila, Faculty of General Medicine, Bucharest, Romania
3Department of Cardiac Anesthesia and Intensive Care, Constantin Iliescu Emergency Institute for Cardiovascular Diseases, Bucharest, Romania
4Department of Cardiology, Constantin Iliescu Emergency Institute for Cardiovascular Diseases, Bucharest, Romania
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.23181
Elli dokuz yaşında asemptomatik kadın hasta, distal çıkan aortta muhtemelen bir trombüs olan büyük serbest yüzen bir kitle ile başvurdu. Kitle, üreteral karsinom nedeniyle yapılan nefrektomi sonrasında verilen kemoterapi sırasında gelişmişti. Emboli riski nedeniyle cerrahi önerildi. Epiaortik ekografide aortik kros klemplemeye ilişkin emboli riski izlendi. Hafif hipotermi altında kısa süreli dolaşım arresti ile aortotomi yapıldı ve ardından doğrudan görüntüleme ve aortik trombektomi ile güvenli bir şekilde kros klempleme gerçekleştirildi. Ameliyat sonrası dönem sorunsuz idi. Malignite ve kemoterapiye bağlı hiperkoagülasyon, muhtemelen trombüs oluşumu lehineydi. Sonuç olarak, epiaortik ekografi ve hafif hipotermi altında kısa süreli dolaşım arresti, çıkan aortik trombektomi sırasında emboli olaylarını önlemeye yardımcıdır.
Keywords : Aort, aort cerrahisi, kanser kemoterapisi, dolaşım arresti, epiaortik ekografi, serbest yüzen trombüs
Viewed : 1642
Downloaded : 443