ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Fungal endokarditli 3.9 kg"lik bir yenidoğanda mitral kapak replasmanı: Olgu sunumu
Zornitsa Vassileva1, Ventsislav Boshnakov1, Anna Kaneva1, Stojan Lazarov1
1Department of Pediatric Cardiology, University National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.22985
Kalp yapısı normal olan üç aylık kız bebeğe, serebral emboli ile mitral kapak fungal endokarditi tanısı kondu. Antifungal tedavi ve fungal vejetasyonların tamamen temizlenmesi ile kapak koruyucu ameliyat sonrasında, üçüncü ayda kapak yapraklarında tamamen tahribat ve dekompanse kalp yetmezliği ile birlikte seyreden şiddetli mitral yetmezlik ile nüks izlendi. Başarılı bir mitral kapak replasmanı ile ikinci ameliyat yapıldı. Antikoagülan tedavi ve K vitamini antagonistine hasta uyumu gösterilememesi nedeniyle, bir yıl sonra mitral kapak protezinde tromboz gelişti ve bebek akut pulmoner ödem nedeniyle kaybedildi.
Keywords : Endokardit, fungal, mitral kapak, replasman, vejetasyon
Viewed : 1552
Downloaded : 477