ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Uniportal video yardımlı torakoskopik cerrahi ile çıkartılmış bir perikard içi timoma olgusu
Hasan Volkan Kara1, İsmail Sarbay1, Şebnem Batur2, Akif Turna1
1Department of Thoracic Surgery, Istanbul University-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
2Department of Pathology, Istanbul University-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.20700
Timomalar, genellikle ön mediastinumda timusun normal yerleşiminde izlenir. Timomaların perikard içinde bulunması son derece nadirdir. Yetmiş altı yaşında bilinen insan immün yetmezlik virüs enfeksiyonu olan ve bu hastalık nedeni ile beş yıldır takip edilen hasta kliniğimize başvurdu. Toraks bilgisayarlı tomografisinde intraperikardial kitle saptandı. Uniportal video yardımlı torakoskopik cerrahi ile intraperikardiyal kitle rezeke edildi. Patolojik incelemede 3¥3¥2.5-cm çapında tip AB timoma (Evre 1) raporlandı. Hastaya adjuvan radyoterapi verildi. Hasta 41 aydır nüks olmadan yaşamını sürdürmektedir. Sonuç olarak, intraperikardiyal kitlelerin rezeksiyonu uygulanabilir ve güvenlidir. Bu, literatürde uniportal video yardımlı torakoskopik cerrahi ile rezeke edilen tamamen intraperikardiyal yerleşimli ilk olgudur.
Keywords : İntraperikardiyal tümör, timoma, uniportal video yardımlı torakoskopik cerrahi
Viewed : 1619
Downloaded : 450