ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer kanserini taklit eden bronkolitiazis
Hülya Abalı
1Department of Chest Diseases, Yedikule Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.20482
Altmış dört yaşında kadın hasta plöritik göğüs ağrısı, kuru öksürük ve nefes darlığı ile polikliniğimize başvurdu. Bronkoskopi öncesinde üç adet taş ekspektore edildi (litoptizis). Pozitron emisyon tomografi-bilgisayarlı tomografide sağ akciğer üst lobda hipermetabolik kitle izlendi. Kitle, üç ay sonraki ilk kontrol göğüs bilgisayarlı tomografisinde yamalı konsolidasyon görünümü kazandı. Sonuç olarak, hipermetabolik kitle ayırıcı tanısında çok nadir görülen bronkolitiazise bağlı postobstrüktif konsolidasyon akılda tutulmalıdır. Bronkolitiazisin en basit rastlantısal tanısal bulgusu nadir görülen litoptizisdir.
Keywords : Bronkolitiazis, litoptizis, kitle benzeri konsolidasyon
Viewed : 1727
Downloaded : 500