ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Cerrahi pulmoner kapak replasmanı ile karşılaştırıldığında transkateter yöntemi sonrası enfektif endokardit: Bir meta-analiz çalışması- Meta analizi nedir
Meral Yay
1Department of Statistics, Mimar Sinan Fine Arts University, Faculty of Arts and Sciences, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2022.40075
Viewed : 1373
Downloaded : 396