ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner ByPass Cerrahisi Sonrası Görülen Atrial Fibrilasyonu Önlemede Digoksin + Metoprolol Proflaksisi
Hilmi TOKMAKOĞLU, Tevfik TEZCANER, Cem YORGANCIOĞLU, Zeki ÇATAV, Oğuz MOLDİBİ, *Kaya SÜZER, *Yaman ZORLUTUNA
Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm., Toraks ve Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Bayındır Tıp Merkezi
*Toraks Kalp ve Damar Cerrahisi Uzm., Klinik Şefi, Toraks ve Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, Bayındır Tıp Merkezi

Koroner bypass cerrahisi sonrası görülen atrial fibrilasyonun önlenmesinde digoksin + metoprolol profilaksisinin etkinliği araştırılmıştır.

1998 yılı içinde elektif koroner bypass uygulanan 163 olgu 2 gruba ayrıldı. Grup A’da olan 75 olguya preoperatif dönemde 100 mg/gün metoprolol, postoperatif 0. günde digoksin 0.5 mg, 2 x 1, IV ve daha sonraki günlerde digoksin 0.25 mg/gün ve metoprolol 100 mg/gün verildi. Kontrol grubu olan Grup B’de olan 88 olguya ise bu ilaçlar uygulanmadı. Preoperatif karakteristikler ve operasyon bulguları yönünden iki grup arasında istatistiksel fark yoktu.

Erken postoperatif dönemde Grup A’da 11 olguda (%14.6), Grup B’de ise 28 olguda (%31.8) atrial fibrilasyon belirlenmiştir. Atrial fibrilasyon gelişen tüm olgular medikal veya kardiyoversiyon yöntemleri ile normal sinüs ritmine döndürülmüşlerdir. Atrial fibrilasyon gelişmesi yönünden iki grup arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05).

Koroner bypass cerrahisi sonrası postoperatif atrial fibrilasyonun önlenmesinde digoksin + metoprolol profilaksisi etkili bulunmuştur.

Keywords : koroner arter bypass cerrahisi, atrial fibrilasyon, digoksin metoprolol,Coronary artery bypass surgery, atrial fibrillation, digoxin, metoprolol
Viewed : 12474
Downloaded : 2777