ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çölyak trunkus için cerrah modifiye fenestre stent greftlemenin ipuçları ve püf noktaları
Hakkı Zafer İşcan1, Naim Boran Tümer1, Hayrettin Levent Mavioğlu1
1Department of Cardiovascular Surgery, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.23691
Günümüzde torasik endovasküler aort onarımı, inen aort patolojileri için genellikle ilk tedavi seçeneğidir. Supra-aortik veya visseral dallar bazen yardımcı torasik endovasküler aort onarım teknikleri içerir; hibrit işlemler veya işlem sırasında yeterli bir proksimal veya distal iniş bölgesi elde etmek için kasıtlı kapama yapılabilir. Çoğu cerrah çölyak trunkusun seçici olarak kapsanması konusunda hemfikir olabilir; ancak, iskemik komplikasyon riskini azaltmak için revaskülarizasyon tercih edilir. Bu yazıda, Türkiye"de Crawford tip V inen aort anevrizmasında çölyak trunkus için yapılan ilk başarılı cerrah modifiye fenestre stent greft işlemi sunuldu.
Keywords : Ankura? torasik stent greft, çölyak trunkus, torasik endovasküler aort onarımı, Cerrah modifiye fenestre stent greftleme
Viewed : 1442
Downloaded : 470