ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroner arter baypas greft cerrahisi sonrası sol meme nekrozu
Mehmet Ali Şahin1, Bahadır Külah2, Erkan Kuralay1
1Department of Cardiovascular Surgery, A Life Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of General Surgery, A Life Hospital, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.24213
Viewed : 1754
Downloaded : 652