ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pediatrik pulmoner hipertansiyon hastalarında subkutan treprostinil kullanımı: Üç olgu sunumu
Akif Kavgacı1, Serdar Kula1, Fatma İncedere1, Semiha Terlemez1, Fatma Sedef Tunaoğlu1
1Department of Pediatrics, Division of Pediatric Cardiology, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.23748
Treprostinil 2002 yılında Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi tarafından pulmoner arteriyel hipertansiyon tedavisinde kullanım için onaylanmıştır. İntravenöz veya subkutan treprostinil fonksiyonel sınıflaması II-IV arasında olan pulmoner arteriyel hipertansiyon hastalarında, egzersiz ilişkili semptomları azaltmak amacıyla veya yan etkiler nedeniyle epoprostenol tedavisinin azaltılması gerektiği durumlarda kullanılmaktadır. Bu yazıda, subkutan treprostinil kullanılan pulmoner arteriyel hipertansiyonlu üç pediatrik hasta sunuldu.
Keywords : Pulmoner arteriyel hipertansiyon, subkutan, treprostinil
Viewed : 1614
Downloaded : 419