ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Koroziv özofagus oluşturulan sıçanlarda subakut yara iyileşmesinde alfa lipoik asidin metilprednizolon ve sukralfat ile karşılaştırılması: Deneysel çalışma
Mustafa Gültekin1, Sami Ceran2, Burcu Gültekin3
1Department of Thoracic Surgery, Beyhekim Training and Research Hospital, Konya, Türkiye
2Department of Thoracic Surgery, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, Türkiye
3Department of Histology and Embryology, Necmettin Erbakan University Meram Faculty of Medicine, Konya, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.22694
Amaç: Bu çalışmada bir sıçan modelinde korozif özofagus yanıklarının tedavi uygulamasında sıklıkla kullanılan metilprednizolon, mukoza yüzeyinin koruyucu maddesi olan sukralfat ve en etkili antioksidan olan alfa lipoik asit karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Bu çalışmada toplam 40 adet dişi Sprague-Dawley cinsi sıçan kullanıldı. Sıçanlar eşit olarak, kontrol, alfa lipoik asit, metilprednizolon ve sukralfat gruplarına ayrıldı (n=10). Gruplar %10"luk pH:12 sodyum hidroksit kullanılarak, korozif özofagus yanığı oluşturuldu. Kontrol grubuna tedavi uygulanmaz iken, her gruba kendi tedavileri verildi. Tedaviye sakrifiye edildikleri sekizinci güne kadar düzenli olarak devam edildi. Korozif özofagus yanık hatları çıkarıldı ve doku kesitleri hematoksilen ve eozin ile boyandı.

Bulgular: Alfa lipoik asit ile tedavi edilen grupta oluşan ülserasyon açısından görülen fark, diğer gruplar ile karşılaştırıldığında, anlamlı idi. En iyi tam epitelizasyon ve tam re-epitelizasyon alfa lipoik asit grubunda izlendi. Tam re-epitelizasyon kontrol ve methylprednisolone grubunda en az (sırasıyla, %42.9 ve %12.5), en iyi alfa lipoik asit grubunda (%77.8) olması ile gruplar arasındaki fark anlamlıydı. Ülserasyon ve re-epitelizasyon açısından alfa lipoik asit grubunda yakın değerler izlendi. En önemli fark, bu dönemde sukralfat grubundaki enflamasyon düzeylerinin diğer gruplara kıyasla daha düşük ve daha iyi olması idi. Alfa lipoik asit grubunda glutatyon düzeyinin anlamlı olarak yüksek olduğu ve doku hidroksiprolin düzeyini düşürdüğü belirlendi.

Sonuç: Alfa lipoik asit sıçanlarda özofagus ülserasyonunu, enflamasyonun şiddetini ve prevalansını, fibrozisin şiddetini ve prevalansını azaltır, kan glutatyon düzeyini yükselterek doku hasarını azaltır ve aynı zamanda korozif özofagus yanığında striktürü azaltır.

Keywords : Alfa lipoik asit, korozif özofagus, metilprednizolon, striktür, sükralfat
Viewed : 1291
Downloaded : 362