ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Türkiye'de Sivas ilinde 15.862 öğrencide göğüs duvarı deformitesi insidansı
Ozgur Katrancioglu1, Yucel Akkas2, Ekber Sahin3, Fatmagul Demir4, Nurkay Katrancioglu5
1Department of Thoracic Surgery, Malatya Turgut Özal University, Malatya, Türkiye
2Department of Thoracic Surgery, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
3Department of Thoracic Surgery, Gaziantep Medical Point Hospital, Gaziantep, Türkiye
4Department of Thoracic Surgery, Gaziantep University School of Medicine, Gaziantep, Türkiye
5Department of Cardiovascular Surgery, Malatya Turgut Ozal University School of Medicine, Malatya, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.23325
Amaç: Bu çalışmada Türkiye"nin Sivas ilindeki ortaokul ve lise öğrencilerinde göğüs deformitesi prevalansı araştırıldı, deformitenin neden olduğu psikolojik ve fiziksel rahatsızlıklar ile ilişkili risk faktörleri belirlendi ve bu soruna ilişkin farkındalığı artırarak erken tanı ve tedavi yönlendirmesi kolaylaştırıldı.

Çalışma planı: Ekim 2011-Mayıs 2012 tarihleri arasında çalışmaya devlet okullarından toplam 15.862 öğrenci (8.508 erkek, 7.354 kız; ort. yaş: 15.9±1.3 yıl; dağılım, 12-19 yıl) alındı. Çalışma için rastgele bir dizi okul seçildi ve öğrenciler fizik muayene ile tarandı. Deformitesi olan öğrencilerde aile öyküsü ve semptomlarının sorgulandığı bir çalışma protokolü geliştirildi.

Bulgular: Toplam 250 öğrencide (%1.6) göğüs duvarı deformitesi tespit edildi. Çocuklarda pektus karinatum ve pektus ekskavatum prevalans oranları sırasıyla %0.7 ve %0.6 idi. Genel göğüs duvarı deformite prevalansı %1.6 idi.

Sonuç: Göğüs duvarı deformitesi erkeklerde daha sık görülmekle birlikte, pektus karinatum en sık görülen deformite türüdür. Göğüs duvarı deformitesi 15-16 yaş grubunda daha sık izlenir ve kadın cinsiyeti psikolojik rahatsızlık açısından bir risk faktörüdür.

Keywords : Göğüs duvarı deformitesi, prevalans, Türk toplumu
Viewed : 1546
Downloaded : 420