ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pulmoner artere embolize olan nadir bir pinch-off olgusu
Aykhan Abbasov1, Celalettin Kocatürk2, Adem Uçar3, Hakan Yanar1
1Department of General Surgery, Liv Hospital Ulus, Istanbul, Türkiye
2Department of Thoracic Surgery, Liv Hospital Ulus, Istanbul, Türkiye
3Department of Radiology, Liv Hospital Ulus, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.20368
Pinch-off sendromu, subklaviyen yol ile takılan santral kateterin klavikula, birinci kosta, subklavius kası ve kostaklaviküler ligament arasındaki mekanik kompresyona bağlı olarak embolizasyonu olarak tanımlanmaktadır. Pulmoner artere embolizasyonu oldukça nadir bir durumdur. Bu yazıda, port kateterinin koparak üç parçaya ayrıldığı, proksimal parçasının çıkarıldığı, orta parçasının subklaviyen ven ile cilt arasında kaldığı ve distal parçasının pulmoner artere embolize olduğu lokal ve akciğere çoklu metastaz yapmış olan nadir bir over kanseri olgusu sunuldu.
Keywords : Pinch-off sendromu, port kateteri komplikasyonu, pulmoner arter embolizasyonu
Viewed : 1275
Downloaded : 434