ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Göğüs duvarının sınırlarını zorlayan dev kitlenin cerrahi rezeksiyonu: Askin tümörü
Güntuğ Batıhan1, Şeyda Örs Kaya1
1Department of Thoracic Surgery, University of Health Sciences, Izmir Dr. Suat Seren Chest Diseases and Surgery Hospital SUAM, Izmir, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.20761
İntratorasik kitleler göğüs duvarı, mediastinum, plevra veya akciğer parankiminden köken alabilir. Göğüs duvarı ve plevranın primer malign tümörleri sıklıkla göğüs ağrısı ile seyretmekle birlikte, kimi zaman büyük boyutlara ulaşana dek asemptomatik olarak da kalabilmektedir. Bu yazıda dev intratorasik kitle tespit edilen 35 yaşında bir kadın olgu sunuldu. Hastaya Askin tümörü tanısı konularak, genişletilmiş cerrahi rezeksiyon yapıldı.
Keywords : Askin tümörü, göğüs duvarı, primitif nöroektodermal tümör, cerrahi
Viewed : 1416
Downloaded : 545