ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Double sleeve rezeksiyonlar
Salih Duman1, Eren Erdoğdu1, Berker Özkan1
1Department of Thoracic Surgery, Istanbul University Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.24754
Double sleeve akciğer rezeksiyonları, dikkatli hasta seçimi ile birlikte yüksek cerrahi beceri ve uzmanlık gerektiren cerrahi işlemlerdir. Bu işlemler, santral tümörlerin komplet rezeksiyonunu sağlarken, sağlıklı akciğer dokusunun korunmasına imkan sağlar. İlk başlarda yüksek riskli ameliyatlar olarak görülse de, double sleeve rezeksiyonlar günümüzde santral tümörlerde geçerli bir rezeksiyon yöntemi olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda yapılan çalışmalar, double sleeve rezeksiyonların pnömonektomilere kıyasla daha düşük morbidite ve mortalite oranları ile ilişkili olduğunu göstermektedir. Ayrıca akciğer parankiminin korunması ve ameliyat sonrası komplikasyon insidansında düşüş gibi ilave yararlar ile birlikte double sleeve rezeksiyonlar pnömonektomiye kıyasla benzer ve hatta daha iyi uzun dönem onkolojik sonuçlar ile ilişkilendirilebilmektedir.
Keywords : Çift kollu, genişletilmiş, akciğer rezeksiyonları, parankim koruyucu
Viewed : 867
Downloaded : 238