ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Segmental bronşiyal sleeve rezeksiyonlar
Mehmet Ali Bedirhan1
1Department of Thoracic Surgery, Yedikule Chest and Diseases and Thoracic Surgery Training Research Hospital, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.24706
Son yıllarda bronşiyal sleeve rezeksiyonların yaygın olarak uygulanması ile birlikte, birçok çalışma pnömonektomiye kıyasla, bronşiyal sleeve rezeksiyonların akciğer parankimini koruyarak hastaların yaşam kalitesini iyileştirebileceğini ve ameliyat sonrası komplikasyonları ve mortalite oranlarını anlamlı düzeyde düşürebileceğini göstermektedir. Bu derlemede, literatür verileri eşliğinde bronşiyal segmental sleeve rezeksiyonlar ve çeşitleri tartışıldı.
Keywords : Akciğer tümörleri, akciğer rezeksiyonları, sleeve rezeksiyonlar
Viewed : 852
Downloaded : 275