ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Carotid Body Tümörleri
İslam KAKLIKKAYA, Fahri ÖZCAN, *Mehmet İMAMOĞLU, *A. Ümit IŞIK
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, TRABZON, Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı
*Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı
Carotid body tümörlerinin rezeksiyonu, yerleşim yerleri lokal kranial sinir tutulumu, arterial yapışıklıklar nedeni ile güçlük gösterir.

1994-1998 yıllan arasında 5 hastada Carotid body tümör tespit edildi. Hastaların 3'ü kadın, 2'si erkek idi. Yaşları 18-55 arasında değişiyordu. 4 hasta boyunda kitle şikayeti ile başvurdu, 1 hasta supraglottik larinks kanseri nedeni ile operasyon sırasında tesadüfen farkedildi. Bir hastada postoperatif X. ve XII. kranial sinir plazisi gelişti. Hasta 2 yıldır takiptedir. 1 hastada XII. kranial sinir plazisi gelişti. Bu hasta 1 yıldır takiptedir. Diğer 3 hastada nörolojik defisit görülmedi.

Vasküler cerrahi tekniklerindeki ilerlemeler carotid yaralanması, stroke ve ölüm gibi perioperatif komplikasyon risklerini azaltmıştır. Fakat kranial sinir komplikasyonları riski devam etmektedir.

Keywords : carotid body tümörleri, cerrahirezeksiyon, kraniyal sinirler,carotidbodytumors
Viewed : 15642
Downloaded : 3952