ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
KORONER BYPASS CERRAHİSİ YAPILAN HASTALARDA RENAL DOZDA DOPAMİN KULLANIMININ RENAL TÜBÜLER FONKSİYONLAR ÜZERİNE ETKİSİ
Cengiz TÜRKAY, İlhan GÖLBAŞI, İsa AK, Nursel ŞAHİN, Dijle Kipmen KORGUN, Ozan ERBASAN, Serdar BAŞBUĞ, Ömer BAYEZİD
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, ANTALYA
Amaç:

Kalp ve böbrek fonksiyonları normal olan hastalarda rutin koroner arter cerrahisini takiben renal doz dopaminin tübüler fonksiyona etkisini araştırmak.

Materyal ve Metod:

Kırk hasta prospektif olarak iki eşit gruba randomize edildiler. Grup 1‘deki hastalar (20 hasta) anestezi indüksiyonundan başlayarak 48 saat için renal dozda (2.5 – 4.0 µg/kg/min) dopamin infüzyonu aldılar, buna karşın diğer grup (Grup 2, 20 hasta) tedavi verilmeyen kontrol grubu olarak alındı. İdrar çıkışı (ml/kg), sıvı dengesi (giren/çıkan), serum kreatini, kan üre ve idrar retind bağlayıcı proteir (RBP) ölçümleri günlük olarak yapıldı.

Bulgular:

İki grup yaş, kardiyopulmoner bypassın ısısı ve süresi, greft sayısı ve perioperatif hemodinamik durum açısından benzerdi. Grupların kiloya göre idrar çıkışı, sıvı dengesi, serum kreatinin ve kan üre değerleri arasında fark yoktu. Dopamin tedavisi alan hastalar (Grup 1) aynı zaman periyodunda Grup 2‘deki hastalardan daha fazla miktarda idrar RBP’ne (1120 ± 10 mg/m mol Cr ve 390 ± 20 mg / m mol Cr’ e karşın 290 ± 5 mg/m.mol Cr ve 40 ± 3 mg / m mol Cr in group 2; p = 0.03) sahipti.

Sonuç:

Renal dozda dopamin, normal kalp ve böbrek fonksiyonlarına sahip koroner cerrahisi uygulanan hastalarda renal tübüler fonksiyonu korumaz. Aksine, erken postoperatif periyod boyunca renal tübüler hasarlanmanın şiddetini arttırır. Bu hastalarda rutin renal profilaksi için dopamin kullanımını önermiyoruz.

Keywords : Dopamin, koroner bypass cerrahisi, retinol- binding protein, renal tübüler hasarlanma ,
Viewed : 20896
Downloaded : 4230