ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Primer pulmoner menenjiyom: Olgu sunumu
Dongdong Liu1, Xiangjun Lu2, Jian Shen1, Siyuan Huang1, Haitao Wang1
1Cancer Center, Department of Thoracic Surgery, Zhejiang Provincial People?s Hospital, People?s Hospital of Hangzhou Medical College, Hangzhou, Zhejiang, China
2Department of Radiology, Zhejiang Provincial People?s Hospital, People?s Hospital of Hangzhou Medical College, Hangzhou, Zhejiang, China
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.21196
Menenjiyom beyinden köken alan sık görülen bir benign tümör olup, primer pulmoner menenjiyom çok nadirdir. Genellikle benign olup, yavaş büyür ve tedaviye iyi yanıt verir. En sık görülen bulgusu, radyolojik olarak benign primer akciğer tümörüne benzeyen izole pulmoner nodüldür. Bu yazıda, primer pulmoner menenjiyomun torakoskopi ile tam rezeke edildiği bir olgu sunuldu.
Keywords : Akciğer, meningioma, primer pulmoner meningioma
Viewed : 1165
Downloaded : 395