ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bilateral spontan pnömotoraks için tek insizyondan videotorakoskopik transmediastinal kama rezeksiyon ve plörodezis
Yekta Altemur Karamustafaoğlu1, Fazlı Yanık1, Yener Yörük1
1Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Trakya University, Edirne, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.20843
Genellikle bilateral pnömotoraks olgularında, video yardımlı torakoskopik cerrahi her iki tarafa da ardışık olarak uygulanır. Bununla birlikte, çok az sayıda bilateral pnömotoraks için video yardımlı torakoskopik cerrahi ile transmediastinal yolla büllektomi olgusu bildirilmiştir. Yirmi yaşında erkek hasta, sağ pnömotoraks nedeni ile kliniğimize başvurdu ve hastada tedavisi sürmekteyken dört gün sonra sol spontan pnömotoraks gelişti. Supin pozisyonda tek insizyon video yardımlı torakoskopik cerrahi ile büllektomi ve plörodezis yapıldı. Ameliyattan 72 saat sonra hasta sorunsuz bir şekilde taburcu edildi. Sonuç olarak, tek insizyon transmediastinal yol kullanılarak yapılan video yardımlı torakoskopik cerrahi ile büllektomi ve plörodezis teknik olarak güvenilir ve olumlu cerrahi sonuçları olan iyi seçenekler olabilir.
Keywords : Mediasten, plevral kavite, pnömotoraks, video yardımlı torakoskopik cerrahi
Viewed : 1231
Downloaded : 545