ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
COVID-19 pandemisinin birinci dalgasında kardiyovasküler cerrahi
Tolga Baş1, Deniz Çevirme1, Ahmet Zengin2, Hakan Baltacı1, Rezan Aksoy1, Kaan Kırali1
1Department of Cardiovascular Surgery, Kartal Koşuyolu High Specialized Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, Hakkari Yüksekova State Hospital, Hakkari, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.23909
Amaç: Bu çalışmada yeni koronavirüs hastalığı 2019 (COVID-19) pandemisinin ilk üç ayında merkezimizde yapılan acil ve elektif/yarı acil kardiyovasküler ameliyatların birincil sonuçları ve ana özellikleri değerlendirildi.

Çalışma planı: 11 Mart 2020 - 11 Haziran 2020 tarihleri arasında kardiyovasküler patolojiler nedeniyle acil ve elektif/yarı acil cerrahi yapılan toplam 209 hasta (44 erkek, 165 kadın; ort. yaş: 57.3±12.8 yıl; dağılım, 20-80 yıl) retrospektif olarak incelendi. Hastalar hastaneye başvurdukları sırada cerrahi işlemin gereklilik düzeyine göre acil ve elektif/yarı acil olarak sınıflandırıldı. Hastaların ameliyat öncesi, ameliyat sırası ve ameliyat sonrası verileri kaydedildi.

Bulgular: Çalışma süresince 156 elektif/yarı acil ve 74 acil kardiyovasküler cerrahi yapıldı. Altı COVID-19 (+) hasta acil olarak ameliyat edildi. Akut aort diseksiyonu ve periferik vasküler cerrahi sayısı acil grubunda daha yüksekti (p<0.05). Ameliyat öncesi COVID-19 (?) olan iki hasta ameliyat sonrası dönemde COVID-19 (+) oldu. Bu hastalarda akut solunum distres sendromu gelişti ve ekstrakorporeal membran oksijenizasyon desteği gerekli oldu. Ameliyat öncesi ve sonrası COVID-19 (?) olan dört hastaya düşük debi nedeniyle post-kardiyotomi ekstrakorporeal membran oksijenizasyon desteği uygulandı. Genel hastane mortalitesi %9.1 idi.

Sonuç: COVID-19 gibi pandemilerde dahi, deneyimli personeli bulunan referans merkezlerde günlük rutine yakın kalitede pandemi dışı sağlık hizmeti verilebilmektedir.

Keywords : Kardiovasküler hastalıklar, COVID-19, sonuç değerlendirme
Viewed : 1564
Downloaded : 557