ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Pulmoner arter sarkomlarının cerrahi tedavi sonuçları: Histoloji sağkalımı etkiler mi?
Veysel Başar1, N. Onur Ermerak2, Şehnaz Olgun Yıldızeli3, Emine Bozkurtlar4, Özlem Ercelep5, Bülent Mutlu6, Derya Kocakaya3, G. Nural Bekiroğlu7, Serpil Taş1, Mehmed Yanartaş1, Hasan Sunar1, Koray Ak8, Serdar Küçükoğlu9, Bedrettin Yıldızeli2
1Department of Cardiovascular Surgery, University of Health Sciences, Koşuyolu High Specialization Education and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Thoracic Surgery, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
3Department of Pulmonology and Intensive Care, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
4Department of Pathology, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
5Department of Medical Oncology, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
6Department of Cardiology, Istanbul University Institute of Cardiology, Istanbul, Türkiye
7Department of Biostatistics, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
8Department of Cardiovascular Surgery, Marmara University Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
9Department of Cardiology, Istanbul University Institute of Cardiology, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.23906
Amaç: Bu çalışmada pulmoner endarterektomi yapılan hastalarda primer pulmoner arter sarkomuna ilişkin deneyimlerimiz sunuldu ve bu malign hastalığın histolojik alt tiplerine göre klinik özellikleri, tedavisi, sonuçları ve sağkalım oranları değerlendirildi.

Çalışma planı: Mart 2011 - Mayıs 2022 tarihleri arasında pulmoner endarterektomi yapılan ve pulmoner arter sarkomu tanısı konan toplam 13 hasta (7 erkek, 6 kadın; ort. yaş: 52.6±13.0 yıl; dağılım, 30-69 yıl) retrospektif olarak incelendi. Tanı tüm hastalarda histopatolojik olarak doğrulandı. Demografik özellikler, klinik özellikler, ameliyat sırası ve sonrası komplikasyonlar, hastanede kalış süresi, morbidite, mortalite ve kısa dönem ve uzun dönem sonuçlar kaydedildi. Cerrahi mortalite, hastanede veya ameliyattan sonra 30 gün içinde gerçekleşen ölüm olarak tanımlandı.

Bulgular: Bir hastada masif hemoptizi nedeniyle mortalite gözlendi. İki hastada akut solunum sıkıntısına bağlı morbidite gelişti. Pulmoner vasküler direnç, anlamlı ölçüde 508 dyn/s/cm-5"den 191 dyn/s/cm-5"e geriledi (p<0.004). Ameliyattan sonra tüm hastalar kemoterapi aldı. Medyan takip süresi 14 ay idi. Medyan sağkalım 18 ay idi. Bir ve üç yıllık sağkalım sırasıyla %60.6 ve %30.3 idi. Medyan sağkalım leiomiyosarkom (n=6) için yedi ay iken, intimal sarkom için 44 ay idi (p=0.004). Üç yıllık sağkalım intimal sarkom için %66.7 ve leiomiyosarkom için %0 idi.

Sonuç: Pulmoner arter sarkomu, kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyonu taklit edebilir. Pulmoner arter sarkom tanısından şüphelenilen hastalar, multidisipliner ekibin olduğu bir uzman pulmoner endarterektomi merkezine sevk edilmelidir. Pulmoner endarterektomi hem tanısal hem de terapötik değere sahiptir ve sağkalım ile yaşam kalitesini iyileştirebilir. Leiomiyosarkomlu hastalara kıyasla, intimal sarkomlu hastaların sağkalım süresi daha uzundur.

Keywords : Malignite, pulmoner arter sarkomu, pulmoner endarterektomi, sarkom
Viewed : 1817
Downloaded : 636