ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Takayasu Arteriti'nde Serebral Perfüzyon İçin Çıkan Aortanın Inflow Olarak Kullanımı; Olgu Sunumu
Necdet ÖZ, Alpay SARPER, İsa AK, L. DERTSİZ, Abid DEMİRCAN, Erol IŞIN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi, ANTALYA
Yirmi dört yaşında olan bayan olgumuz, üç yıl önce Takayasu Arteriti tanısı almış. Her iki üst ekstremitede kladikasyo ve serebral iskemi bulgularıyla başvurdu. Her iki subklavian arter ve sol karotis arter tam tıkalıydı. Hastalık laboratuvar ve klinik olarak aktif fazda değildi. Olguya aortik side klemple aortokarotis bypass ve greftten sol brakial artere bypass uygulandı. Sol üst ekstremite ve serebral semptomları geriledi. Üçüncü ay kontrolünde sol karotis nabzı alınıyor, sol brakial arter nabzı alınamıyordu. Olgu Takayasu Arteriti'nde serebral perfüzyon için inflow olarak çıkan aorta kullanılması ve uygulanan cerrahi teknik nedeniyle sunuldu.
Keywords : Takayasu arteriti, oartik side-klamp, aorto-karotid bypass,Takayasu'sarteritis,
Viewed : 13432
Downloaded : 5897