ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Minimal invaziv ile konvansiyonel mitral kapak cerrahisinin karşılaştırılması: Eğilim skoru eşleştirme analizi
Emre Yaşar1, Zihni Mert Duman2, Muhammed Bayram1, Mete Gürsoy1, Ersin Kadiroğulları1, Ünal Aydın1, Burak Onan3
1Department of Cardiovascular Surgery, Mehmet Akif Ersoy Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, Elazığ Fethi Sekin City Hospital, Elazığ, Türkiye
3Department of Cardiovascular Surgery, Istanbul Bahçelievler Memorial Hospital, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.25404
Amaç: Bu çalışmada minimal invaziv mitral kapak cerrahisi ve konvansiyonel cerrahi sonuçları, mortalite ve ameliyat sonrası komplikasyonlar açısından karşılaştırıldı.

Çalışma planı: Ocak 2019 ile Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen ardışık minimal invaziv ve konvansiyonel mitral kapak cerrahilerinin retrospektif bir analizi yapıldı. Eş zamanlı başka işlemler uygulanan hastalar çalışmadan çıkarıldı ve çalışmaya 293 hasta (149 kadın, 144 erkek; ort. yaş: 53.8±12.9 yıl; dağılım, 18-82 yıl) dahil edildi. Bu hastaların 96'sına minimal invazif cerrahi (MI grubu), 197'sine ise konvansiyonel sternotomi yoluyla mitral kapak ameliyatı (CS grubu) uygulandı. Yanlılığı ve yanıltıcı faktörleri en aza indirmek için eğilim skoru eşleştirme yöntemi kullanıldı. Eğilim skoru eşleştirme analizinden sonra her gruba 55 hasta alındı.

Bulgular: Eğilim skoru eşleşen gruplar arasında mortalite açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktu (p=0.315) ve ameliyat sonrası komplikasyonlar açısından gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark görülmedi. Bununla birlikte, ameliyat sonrası yeni başlangıçlı atriyal fibrilasyonun minimal invaziv grubunda daha düşük olduğu bulundu (p=0.022).

Sonuç: Bu çalışma, minimal invaziv mitral kapak cerrahisinin konvansiyonel cerrahiye kıyasla benzer mortalite ve ameliyat sonrası komplikasyon oranlarına sahip güvenli bir alternatif olduğunu göstermektedir. Ayrıca çalışma, minimal invaziv cerrahi ile ameliyat sonrası yeni başlangıçlı atriyal fibrilasyonla arasında bir ilişkili olabileceğini göstermektedir.

Keywords : Minimal invaziv, mitral kapak cerrahisi, mortalite, sternotomi
Viewed : 952
Downloaded : 396