ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Konjenital Koroner Arter Fistül Cerrahisi:Erken ve Geç Dönem Sonuçlar
H. Zafer İŞCAN, M. Kamil GÖL, Bayram YILMAZKAYA, Haşmet BARDAKÇI, Haldun KARAGÖZ, Binali MAVİTAŞ, Oğuz TAŞDEMİR, Kemal BAYAZIT
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği

Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği’nde 1974 yılından itibaren 24 yıllık süre içerisinde konjenital koroner arter fistülü (KAF) tanısı ile 18 hasta opere edilmiştir. Opere edilen olguların 10’u bayan, 8’i erkektir. Ortalama yaşları 36.9 [-] yıldır. Gözlenen semptomlar arasında konjestif kalp yetmezliği, efor dispnesi, anjina, çarpıntı, çabuk yorulma vardı. Fistül traktının orijini 12 hastada sol koroner sistemden, 3 hastada sağ koroner sistemden, 3 hastada ise her iki sistemden olup, terminaysonu 9 hastada pulmoner arter (PA), 2 hastada sağ atriyum (RA), 4 hastada sağ ventrikül (RV), 2 hastada sol ventrikül (LV), 1 hastada ise koroner sinüstür. Tüm hastalar gözönüne alındığında, koroner lezyonu ve kötü ventriküllü bir hasta haricinde erken dönemde kaybedilen hasta yoktur (%5.5).

Toplam takip süresi 1668 ay (4-240 ay) olup, ortalama 8.2 yıl/hastadır. Geç dönemde bir olgu kaybedilmiştir. Diğer takibi yapılan hastalarda koroner arter hastalığı olan 2 hastadaki medikal tedavi ile izlenen efor dispnesi ve anjinal semptomlar haricinde sorun yoktur.

Koroner arter fistüllerinin tanısı konulduğunda, fistül bağımlı komplikasyonlar gelişmeden cerrahi korreksiyon yapılmalıdır. Koroner arter hastalığının eşlik etmediği koroner arter fistüllerinin erken-geç mortalitesi ve uzun dönem sonuçları sorunsuzdur.

Keywords : Koroner arter fistülleri, konjenital koroner arter fistülleri, arteriovenöz fistül, Coronary artery fistula, congenital coronary atery fistula, arteriovenous fistula
Viewed : 12203
Downloaded : 2749