ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Erişkin akciğer nakli alıcılarında hava yolu komplikasyonlarının ameliyat öncesi risk faktörleri: Sistematik derleme ve meta-analiz
Mahmut Subasi1, Mustafa Duger2
1Department of Thoracic Surgery, Istanbul Medipol University, International Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
2Department of Respirology, Istanbul Medipol University, Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.25399
Amaç: Bu sistematik derleme ve meta-analizde, erişkinlerde akciğer nakli sonrasında hava yolu komplikasyonlarının alıcı ile ilişkili ameliyat öncesi risk faktörleri belirlendi.

Çalışma planı: Kasım 1995 - Şubat 2023 tarihleri arasında yayımlanan makaleler kapsamlı bir veri tabanı araştırması ile tarandı. Kohortlar, vaka kontrol veya kesitsel çalışmalar gibi erişkin akciğer naklini takiben hava yolu komplikasyonları için alıcı ile ilişkili risk faktörlerini değerlendiren çalışmalar dahil edildi. %95 güven aralığı (CI) ile birlikte olasılık oranlarını (OR) veya ortalama farklarını (MD) hesaplamak için sabit etki veya rastgele etki modelleri kullanıldı.

Bulgular: Toplam 38.321 alıcının yer aldığı 21 çalışma dahil edilme kriterlerini karşıladı. Birleştirilmiş analizlere göre uzun boy (MD=5.98, %95 CI: 5.69-6.27, I2 = %57.32), ameliyat sırası mekanik ventilasyon (OR=1.83, %95 CI: 1.41-2.38, I2=%0), erkek cinsiyeti (OR=1.52, %95 CI: 1.33-1.74, I2=%15.91), ameliyat öncesi ekstrakorporal membran oksijenizasyonu (OR=1.58, %95 CI: 1.1-2.26, I2 =%41.47 ) ve ameliyat öncesi steroid kullanımı (OR=1.21, %95 CI: 1.04-1.41, I2 = %0) akciğer nakli sonrası hava yolu komplikasyon riskini artırdı.

Sonuç: Uzun boy, ameliyat sırası mekanik ventilasyon, erkek cinsiyeti, ameliyat öncesi ekstrakorporal membran oksijenizasyonu ve ameliyat öncesi steroid kullanımı akciğer nakli sonrası hava yolu komplikasyon riskini artırabilir. Yüksek riskli alıcıları veya hava yolu komplikasyon riskini artırmayan durumları belirlemek, selektif tedavilerin seçimini destekleyebilir veya belirli girişimlerden gereksiz yere kaçınmayı önleyebilir.

Keywords : Hava yolu komplikasyonları, akciğer nakli, risk faktörleri
Viewed : 955
Downloaded : 404