ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Ağır amfizemi olan hastalarda bronkoskopik akciğer hacim küçültme koil tedavisinin sonuçları
Ahmet Hamdi Ilgazlı1, Aykut Eliçora2, Hüseyin Fatih Sezer2, Salih Küçük3, Fuad Pasiyev1, Tuba Küsbeci Çiftçi4, Fulya Omak Kaya3, Elif Guliyev1, Ersin Alkılınç1, Canan Baydemir5, Zeliha Arslan Ulukan6, Salih Topçu2
1Department of Chest Diseases, Medicine Faculty of Kocaeli University, Kocaeli, Türkiye
2Department of Thoracic Surgery, Medicine Faculty of Kocaeli University, Kocaeli, Türkiye
3Department of Chest Diseases, Kocaeli State Hospital, Kocaeli, Türkiye
4Department of Chest Diseases, Yozgat City Hospital, Yozgat, Türkiye
5Department of Biostatistics and Medical Informatics, Medicine Faculty of Kocaeli University, Kocaeli, Türkiye
6Department of Chest Diseases, Medicana International, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.24534
Amaç: Bu çalışmada ağır amfizemi olan hastalarda bronkoskopik akciğer hacim küçültme koil tedavisinin sonuçları değerlendirildi.

Çalışma planı: Şubat 2016 - Mart 2019 tarihleri arasında bronkoskopik akciğer hacim küçültme koil tedavisi uygulanan toplam 20 hasta (19 erkek, 1 kadın; ort. yaş: 65.2±5.2 yıl; dağılım, 52-73 yıl) çalışmaya alındı. Her hastaya tedavi öncesi ve sonrası (6 ve 12. aylarda) solunum fonksiyon testleri, 6 dk. yürüme mesafesi, modifiye Medikal Araştırma Kurulu dispne skorları ve akciğerin karbonmonoksit difüzyon kapasitesi testleri yapıldı.

Bulgular: Her loba yerleştirilen ortalama koil sayısı 12.0±3.8 idi. Hastaların solunum fonksiyon testleri ve yaşam kalitesinde tedaviden 12 ay sonra anlamlı iyileşmeler izlendi. Tedavi öncesi skorlara kıyasla, tedaviden sonra 12. ayda modifiye Medikal Araştırma Kurulu dispne skorları ile değerlendirildiği üzere dispne açısından anlamlı bir fark gözlendi (p<0.05). Tedaviden altı ay sonra solunum fonksiyon testlerinde bir değişiklik görülmezken, 12. ayda anlamlı bir değişiklik izlendi (p<0.05).

Sonuç: Bronkoskopik akciğer hacim küçültme koil tedavisi, solunum fonksiyon test sonuçlarında, modifiye Medikal Araştırma Kurulu dispne skorlarında ve 6 dk. yürüme mesafesinde anlamlı iyileşmeler ile birlikte ağır amfizemi olan hastalar için ümit verici bir yöntem olarak görünmektedir.

Keywords : Bronkoskopik akciğer hacim küçültme, kronik obstrüktif akciğer hastalığı, koil, amfizem
Viewed : 580
Downloaded : 225