ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Kalp cerrahisi esnasında sistemik kapiller kaçak sendromu
Halil Fatih Aşgün1, Sonay Oğuz1
1Department of Cardiovascular Surgery, Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Medicine, Çanakkale, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.23712
Sistemik kapiller kaçak sendromu, mikrovasküler hiperpermeabilitenin neden olduğu damar dışına aşırı sıvı ve protein çıkışı olarak tanımlanır. Oldukça nadir olup, bir ön belirti veya düşündürücü bir öykü olmadan herhangi bir cerrahi sırasında veya sonrasında ortaya çıkabilir. Pediatrik kalp cerrahisi hastalarında bildirilmiş olmakla birlikte, erişkinlerde görülmesi beklenmez. Bu yazıda, çift kapak replasmanı ile birlikte koroner arter baypas greftleme esnasında ciddi sistemik kapiller kaçak gelişen 75 yaşında bir kadın hasta sunuldu. Bildiğimiz kadarıyla, bu kalp cerrahisi sırasında sistemik kapiller kaçak sendromunun akut atağı görülen literatürdeki ilk erişkin hastadır.
Keywords : Kalp cerrahisi, kardiyopulmoner baypas, kapiller kaçak sendromu, komplikasyon
Viewed : 662
Downloaded : 267