ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Bilateral mini torakotomi ile çoklu damar koroner arter baypas greftleme ve beraberinde mitral kapak replasmanı: Sternotomiye alternatif bir yöntem
Barış Çaynak1, Hüseyin Sicim2
1Department of Cardiovascular Surgery, Private Medical Practice, Istanbul, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, Kırklareli Training and Research Hospital, Kırklareli, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.23836
Minimal invaziv yöntemler, kalp cerrahisinde giderek daha yaygın hale gelmeye devam etmektedir. Özellikle çoklu damar koroner arter baypas greftleme ve kapak cerrahisinde torakotomi yönteminin uygulanması hız kazanmış olmasına rağmen, kombine patolojilerde halen sternotomi uygulanmaktadır. Yetmiş altı yaşında bir erkek hastaya yaşlı, düşkün ve birçok eşlik eden hastalığı olması nedeniyle sternotomisiz bilateral mini-torakotomi ile çoklu damar koroner arter baypas greftleme ve mitral kapak replasmanı yapıldı. Sonuç olarak, bu minimal invaziv yaklaşım, ameliyat sonrası tüm komplikasyonları azaltabilir, hasta iyileşmesini hızlandırabilir ve kozmetik açıdan daha iyi sonuçlar sağlayabilir.
Keywords : ini-torakotomi, mitral kapak replasmanı, çoklu damar koroner arter baypas greftleme
Viewed : 696
Downloaded : 247