ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Nadir bir fenomen, primer pulmoner düz kas tümörü ve tedavisi
Hülya Dirol1, Abdurahman Erdem Başaran2, İrem Hicran Özbudak3, Abdullah Erdoğan4, Ayşen Bingöl2
1Department of Chest Disease, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Türkiye
2Department of Pediatric Pulmonology, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Türkiye
3Department of Patoloji, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Türkiye
4Department of Thoracic Surgery, Akdeniz University Faculty of Medicine, Antalya, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.21893
Düz kas hücrelerinden kaynaklanan borderline tümörler olan malign potansiyeli belirsiz düz kas tümörleri, genellikle yavaş büyürler ve leiomiyosarkom ve varyantlarının tanı kriterlerini karşılamazlar; ancak malign bir şekilde davranabilirler. Toraks bilgisayarlı tomografide sol ana bronşta endobronşiyal kitle saptanan 15 yaşındaki kadın hastaya geniş ve güvenli sınırla torakotomi ve trakeobronkoplasti uygulandı. Histopatolojik değerlendirmede malign potansiyeli belirsiz düz kas tümörü görüldü. Hastanede kaldığı süre boyunca ameliyat ile ilgili herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Ameliyatın altıncı ayında, takibinde nüksü düşündüren herhangi bir belirti veya bulgu yoktu. Sonuç olarak, spulmoner leiomyomlar nadiren endobronşiyal kitle şeklinde presente olabilirler ve kitlenin lümen içinde yer değiştirmesine bağlı olarak ataklar şeklinde gelişen solunumsal semptomlara neden olup astımı taklit edebilirler.
Keywords : Endobronşiyal kitle, pulmoner leiomiyom, pulmoner leiomiyosarkom, düz kas tümörü
Viewed : 1153
Downloaded : 426