ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Proksimal atriyoventriküler olukta sirkumfleks koroner arter revaskülarizasyonu
Mehmet Ali Şahin1, Erkan Kuralay1, Ertuğrul Özal1
1Department of Cardiovascular Surgery, Alife Hospital, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2023.25184
Atriyoventriküler oluktaki proksimal sirkumfleks koroner arter genellikle daha büyük çaptadır. Arter çapı bu bölgede 2.5 ila 5 mm arasında değişkenlik gösterir. Sirkumfleks arterin bu bölgesine yapılan revaskülarizasyon daha iyi anastomoz konfigürasyonu ve daha iyi uzun dönem açıklık oranlarına sahiptir.
Keywords : Atrioventricular groove, circumflex artery, coronary artery bypass grafting, graft patency rate
Viewed : 617
Downloaded : 246