ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Dokuz yaşında bir hastada karotis cisim tümörü
Ahmet Baris Durukan1,2, Hasan Alper Gurbuz1,3
1Department of Cardiovascular Surgery, Liv Ankara Hospital, Ankara, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, Istinye University, School of Medicine, Istanbul, Türkiye
3Department of Cardiovascular Surgery, Yüksek Ihtisas University, School of Medicine, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.24461
Karotis cisim tümörleri pediatrik yaş grubunda nadir görülen patolojilerdendir, ancak servikal ağrısız kitlelerin ayırıcı tanısında halen yer almaktadır. Kontrastlı görüntüleme çalışmalarına ek olarak genetik ve ailesel geçmiş de araştırılmalıdır. Halen tartışmalı olan önceden embolizasyon olsun ya da olmasın tam subadventisyal rezeksiyon tedavinin temel dayanağıdır. Takip, doğası gereği önem kazanır. Burada, boyunda tek taraflı asemptomatik kitle ile başvuran ve karotis cisim tümörü tanısıyla embolizasyon yapılmadan cerrahi olarak tedavi edilen dokuz yaşında bir kız çocuğu sunuldu. Pediatrik yaş grubunun belirli yönlerine vurgu yapıldı.
Keywords : Karotis cisim tümörü, operatif, cerrahi işlemler, terapötik embolizasyon
Viewed : 1066
Downloaded : 662