ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Uzun süreli primer hipoparatiroidide nonbakteriyel trombotik endokardit: Olgu sunumu
Tolga Eroğlu1, Nevin Durdu1, Gökhan Arslanhan2, Şahin Şenay2,3, Cem Alhan2,3
1Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University School of Medicine, Medical Student, Istanbul, Türkiye
2Department of Cardiovascular Surgery, Acıbadem Maslak Hospital, Istanbul, Türkiye
3Department of Cardiovascular Surgery, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University School of Medicine, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.24908
Nonbakteriyel trombotik endokardit, kalp kapağı yapraklarında trombotik vejetasyonların oluşmasıyla karakterize, kapak disfonksiyonu, kalp yetmezliği ve tromboembolik olaylara yol açan nadir bir durumdur. Diğer hastalıklar ile ilişkili olduğu bilinmektedir ve bazı olgular tanı almadan kalmakta veya ölüm sonrası tanılanabilmektedir. Daha ileri embolik olayları ve diğer komplikasyonları önlemek için kitlenin cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir. Bu yazıda, tıbbi geçmişinde primer hipoparatiroidi ve ailesinde pozitif koagülasyon bozukluğu öyküsü olan nonbakteriyel trombotik endokarditli genç bir olgu sunuldu.
Keywords : Kalsiyum, endokardit, hipoparatiroidizm, nonenfektif, tromboembolizm
Viewed : 342
Downloaded : 189