ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Akciğer adenokarsinomu ile komplike trakeobronkopatia osteokondroplastika: Nadir bir olgu sunumu
Zhang Guoliang1, Zhang Zefeng1, Zhu Qikun1, Mi Lili1, Wang Rui1
1Department of Thoracic Surgery, The Fourth Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang, China
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.24040
Altmış yedi yaşında kadın hasta, bir ay önce fizik muayene ile tespit edilen bir akciğer nodülü ile başvurdu. Hastaya göğüs bilgisayarlı tomografi, bronkoskopi ve biyopsi örneklerinin patolojik incelemesi ile sağ alt lob nodülleri ile komplike trakeobronkopatia osteokondroplastika tanısı kondu. Video yardımlı torakoskopik cerrahi ile lobektomi ve lenfadenektomi yapıldı ve küçük akciğer lezyonları akciğer adenokarsinomu olarak tanılandı. Otuz altı aylık takip süresince, hastada nüks görülmedi. Sonuç olarak, akciğer adenokarsinomu ile komplike trakeobronkopatia osteokondroplastika nadir görülmekte olup, özellikle göğüs görüntülerinde akciğer malignitesi ve trakea düzensizlikleri olan hastalarda hekimler bu olasılığın farkında olmalıdır. Aksi halde, trakeobronkopatia osteokondroplastika kolayca trakeanın malign invazyonu ile karıştırılabilir.
Keywords : Akciğer adenokarsinomu, trakeobronkopatia osteokondroplastika, video yardımlı torakoskopik cerrahi
Viewed : 345
Downloaded : 190