ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Beş aylık kız bebekte komplet sternal kleft onarımı
Mehmet Oğuzhan Özyurtkan1, Mustafa Yüksel2, Necmettin Kutlu3, İsmail Şener Demiroluk4, Baran Şimşek5
1Department of Thoracic Surgery, Biruni University Faculty of Medicine, Istanbul, Türkiye
2Department of Thoracic Surgery, Demiroğlu Bilim University Medical Faculty, Istanbul, Türkiye
3Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Medicana International Istanbul Hospital, Istanbul, Türkiye
4Department of Anesthesiology and Reanimation, Medicana International Istanbul Hospital, Istanbul, Türkiye
5Department of Cardiovascular Surgery, Biruni University Faculty of Medicine, İstanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.23833
Sternum barlarının orta hatta birleşmesinin başarısız olması nadir bir doğumsal anomali olup, kalp ve solunum problemlerine neden olabilen komplet sternal kleftin sebebidir. Literatürde şimdiye kadar çok az sayıda komplet sternal kleft olgusu bildirilmiştir. Mediasten yapılarını korumak ve solunum dinamiklerini eski haline getirmek için cerrahi düzeltme önerilir. Bu yazıda, beş aylık bir kız bebekte yama, titanyum plak ve bilateral pektoralis musküler flep ile tamir edilen komplet sternal kleft olgusu sunuldu.
Keywords : Göğüs duvarı deformitesi, sternal kleft, sternum onarımı
Viewed : 325
Downloaded : 203