ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Transtorasik Tru-cut biyopsi sonrası şilotoraks gelişen akciğer adenokarsinom olgusu
Şerife Torun1, Çağrı Kesim2, Mehmet Dalokay Kılıç3
1Department of Pulmonary Diseases, Başkent University Konya Practice and Research Center, Konya, Türkiye
2Department of Radiology, Division of Interventional Radiology, Başkent University Konya Application and Research Center, Konya, Türkiye
3Department of Thoracic Surgery, Başkent University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.22556
Şilotorakslar daha çok travma ve tümörlere sekonder gelişmekle birlikte, nadiren idiyopatik olarak görünürler. Akciğer tümörlerine sekonder şilotorakslar çoğunlukla ameliyat sonrası görülür. Bu yazıda, ilk kez bir adenokanser olgusuna yapılan tanı amaçlı transtorasik Tru-cut biyopsi sonrası gelişen masif şilotoraks sunuldu. Hasta oktreotid ve drenaj ile başarılı bir şekilde tedavi edildi. Sonuç olarak, şilotoraks girişimsel biyopsi işlemleri sonrası bir komplikasyon olarak gelişebilir; bu nedenle, hastalar dikkatli bir şekilde takip edilmelidir.
Keywords : Şilotoraks, akciğer kanseri, oktreotid, transtorasik Tru-cut biyopsi
Viewed : 393
Downloaded : 235