ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
COVID-19'a bağlı akut solunum sıkıntısı sendromu nedeniyle ekstrakorporeal membran oksijenasyonu sırasında bivalirudin-aspirin kombinasyonu ile antikoagülasyon stratejisi
Halide Oğuş1, A. Ece Altınay1, Hakan Hançer1, Mustafa Mert Özgür1, Mine Şimşek1, Şirin Menekşe1, Mustafa Emre Gürcü1, Mehmet Kaan Kırali1
1Department of Cardiovascular Surgery, Koşuyolu High Specialization Training and Research Hospital, Istanbul, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.25230
Amaç: Bu çalışmada intravenöz bivalirudin ve aspirin infüzyonu ile kombine antikoagülan ve antiagregan tedavisi kullanılarak yeni koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) ile ilişkili akut solunum sıkıntısı sendromu nedeniyle ekstrakorporeal membran oksijenasyonu verilen hastalara ilişkin deneyimimiz sunuldu.

Çalışma planı: 1 Nisan 2020 - 31 Ocak 2022 tarihleri arasında COVID-19 ile ilişkili akut solunum sıkıntısı sendromu nedeniyle ekstrakorporeal membran oksijenasyon uygulanan ve antikoagülasyon için bivalirudin ve aspirin verilen toplam 52 erişkin hasta (32 erkek, 20 kadın; ort. yaş: 44.5±11.5 years; dağılım, 21-71 yıl) retrospektif olarak incelendi. Ekstrakorporeal membran oksijenasyonunun ilk 10 günü süresince bivalirudin dozu, aktive parsiyel tromboplastin zamanı, aktive pıhtılaşma zamanı ve majör kanama olayları ve hasta ve/veya ECMO-devre trombozları kaydedildi.

Bulgular: Günlük ortalama bivalirudin dozu 0.03-0.04 mg/kg/saat olup, 10 günlük ortalama doz 0.036 mg/kg/saat idi. Uygulamanın 10 günlük süresince ortalama aktive parsiyel tromboplastin zamanı 49.1±6.9 sn. idi. Aktive parsiyel tromboplastin zamanının hedef aralıkta bulunduğu zaman yüzdesi ilk 24 saatte 33.1±31.1%, uygulamanın 10 günlük süresince ise 58.9±20.1% idi. Ortalama günlük aktive pıhtılaşma zamanı, ilk üç gün içinde hedef aralığın altındaydı; ancak sonraki günlerde hedef aralıkta kaldı. Uygulamanın ilk 10 günü içinde, mortalite görülmedi. Majör kanama 11 hastada (%21.1) ve devre trombozu üç hastada (%5.8) gözlendi.

Sonuç: COVID-19 ile ilişkili akut solunum sıkıntısı sendromu nedeniyle ekstrakorporeal membran oksijenasyonu uygulanan hastalarda, uygulamanın ilk 10 günü içinde 0.03-0.04 mg/kg/saat dozunda bivalirudin 45-60 saniyelik hedef antikoagülasyon değerlerini sağladı. Bu kombinasyon, literatür verileriyle karşılaştırıldığında, benzer majör kanama oranı, ancak daha düşük devre trombozu oranı ile ilişkiliydi.

Keywords : Aspirin, bivalirudin, kan pıhtılaşması, COVID-19, ekstrakorporeal membran oksijenasyonu
Viewed : 1232
Downloaded : 546