ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
İntravenöz Uyuşturucu Bağımlılığı Sonucunda, Aortik Kapak Endokarditine Sekonder Gelişen Paraannüler Abse ve Sinüs Valsalva Ruptürünün Cerrahi Tedavisi
Mustafa GÜLER, Kaan KIRALİ, Veysel KUTAY, Esat AKINCI, Ali Rıza CENAL,Turan BERKİ, Cevat YAKUT
Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Kliniği, İstanbul

Enfektif endokardite sekonder gelişen paraannüler absenin cerrahi tedavisinde kalbin fibröz iskeletinin aşırı destrüksiyonu nedeniyle daha komplike bir girişime gereksinim duyulur.

Uzun süreli intravenöz uyuşturucu kullanım öyküsü olan 27 yaşında erkek hastada yapılan tetkikler sonrası aortik kapak endokarditi tespit edilerek antibiyotik tedavisine başlanmış, ancak bir hafta sonra nonkoroner sinüs Valsalva’nın sağ atriyuma rüptüre olması sonucu hasta kardiyojenik şok tablosunda acil şartlarda operasyona alındı. Aort kapağın rezeksiyonunu takiben annüler ve subannüler bölgenin geniş debridmanı yapıldı. Teflon şerit ile destekli otolog perikard yama kullanılarak annüler ve subannüler bölgenin rekonstrüksiyonu sonrası oluşturulan aortik annülüse mekanik protez kapak implante edildi.

Paraannüler abseli aortik endokarditli vakalarda, mortal komplikasyon insidansının yüksek olması nedeniyle cerrahi değerlendirme mümkün olduğunca erken yapılmalıdır.

Keywords : Enfektif endokardit, paraannüler abse, ilaç bağımlılığı, sinüs Valsalva ruptürü,Infective endocartidis, paraannulary abscess, drug addiction, sinus of Valsalva rupture
Viewed : 14015
Downloaded : 3273