ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Toraks cerrahisinde çocuklarda ameliyat öncesi hazırlık ve ameliyat sonrası bakım
Levent Öztürk1, Hülya Yiğit1
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Bilkent City Hospital, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.25708
Toraks cerrahisi yapılan pediatrik hastaların anestezisi, erişkinden farklı anatomik ve fizyolojik yapıları nedeniyle ayrıcalıklı olmaya devam etmektedir. Sıkı bir ameliyat öncesi hazırlık, tek akciğer ventilasyonunu sağlamada uygun araçların seçimi, perioperatif ağrı yönetimi ve multidisipliner yaklaşım daha yüksek kalitede ameliyat sonrası bakım sağlayabilir. Bu derlemede, torasik cerrahi geçiren pediatrik hastaların ameliyat öncesi hazırlık döneminden başlayarak perioperative anestezi yönetimi gözden geçirilecektir. Ayrıca tek akciğer ventilasyonunun uygulanması ve yönetimine ilişkin hususlara da değerlendirilecektir.
Keywords : Tek akciğer ventilasyonu, ağrı, pediatrik anestezi, ameliyat sonrası bakım, torasik cerrahi
Viewed : 445
Downloaded : 175