ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çocuklarda toraksın radyolojik görüntülenmesi ve girişimsel işlemleri
Rana Beyoglu1
1Department of Pediatric Radiology, University of Health Sciences, Ankara City Hospital, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.25707
Pediatrik hastalarda torasik bölge, radyolojik görüntüleme ve işlemlerde özel yaklaşımlar gerektiren benzersiz tanısal ve girişimsel zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu derleme pediatrik toraks radyolojisi ve müdahaleleri alanındaki temel hususlara, tekniklere ve klinik öneme ilişkin genel bir bakış sunmaktadır. Çocuklarda konjenital anomaliler, enfeksiyonlar, neoplazmlar ve travma dahil olmak üzere çok çeşitli torasik patolojilerin değerlendirilmesinde yaşa uygun görüntüleme yöntemlerinin ve ileri teknolojilerin uygulanmasının önemini tartışıyoruz. Ayrıca, pediatrik torasik hastalıkların tedavisinde minimal invazif girişimsel işlemlerin gelişen rolünü vurguluyoruz. Pediatrik torasik patolojiye ilişkin anlayış genişlemeye devam ettikçe, bu derleme sağlık uzmanlarına, radyologlara ve pediatri uzmanlarına göğüs sorunları olan çocuklara en uygun bakımı sunma konusunda rehberlik etmeyi amaçlamaktadır.
Keywords : kciğer ultrasonu, pediatri radyografi, toraks bilgisayarlı tomografisi
Viewed : 409
Downloaded : 164