ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çocuklarda toraks travmaları
Ali Özdülger1
1Department of Thoracic Surgery, Mersin University Faculty of Medicine, Mersin, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.25746
Çocuklarda izole toraks travması nadir görülür. Vücutları küçük olduğu için travma genellikle batın ve kafa gibi diğer boşlukları da etkiler ki bu birliktelik mortaliteyi önemli ölçüde artırmaktadır. Ancak, travmanın ilk anları atlatılabilirse izole toraks travması sonrasında çocuklar hızla iyileşebilirler. Pediatrik toraks travması olguları, çocukların göğüs kafeslerinin bazı özel anatomik ve fizyolojik özelliklerinden dolayı erişkinlerden farklı şekilde bir klinik seyir gösterebilir. Kaburgalar henüz kemikleşmemiş ve çok elastik durumdadırlar ve bu nedenle de kırılmaksızın ileri derecedeki deformasyonları dahi tolere edebildikleri için bazı intratorasik yaralanmalar gözden kaçabilirler. Bu derlemede pulmoner kontüzyon, hemopnömotoraks, pulmoner laserasyon, kaburga kırıkları, yelken göğüs, trakeobronşiyal yaralanmalar, travmatik asfiksi ve diğer daha nadir mediastinal yaralanmalar dahil olmak üzere en sık görülen toraks yaralanmaları, klinik görünüm ve tedavi açısından ayrıntılı olarak tartışıldı.
Keywords : Çocuk, hemotoraks, pnömotoraks, pulmoner kontüzyon, pulmoner laserasyon, kaburga kırıkları, toraks travması
Viewed : 446
Downloaded : 185