ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çocuklarda ampiyem
Murat Kuru1, Tamer Altinok1
1Department of Thoracic Surgery, Necmettin Erbakan University Faculty of Medicine, Konya, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.25759
Ampiyem, farklı nedenlere bağlı olarak plevral aralıkta oluşan sıvının enfekte olmasıdır. Çocuklardaki ampiyemin en sık nedeni parapnömonik efüzyonlardır. Antibiyotik kullanımı ile sıklığı belirgin olarak azalmış olsa da dünya genelinde halen ciddi bir morbidite ve mortalite nedenidir. Ampiyemin tedavisinde ana amaç plevral boşluğun drenajı ile bası altındaki akciğerin re-ekspansiyonunun sağlanması, uygun antibiyotik tedavisi ile parankimal enfeksiyonun tedavi edilmesi ile akut ve kronik dönemde gelişebilecek komplikasyonların önlenmesidir. Bu hastalığın tedavi seçenekleri hangi evrede bulunduğuna göre değişmektedir. Erken evrede tespit edilen çocukluk çağı ampiyemlerindeki tedavi başarısı yüksektir. Çocuklardaki ampiyem tanı ve tedavisi erişkinlerden bazı farklılıklar göstermektedir. Çocukluklardaki hızlı doku rejenerasyonu nedeniyle agresif tedavi seçeneklerine gerek kalmadan iyileşmeler görülebilmektedir.
Keywords : Çocuklar, ampiyem, parapnömonik efüzyon, plevra, tüp torakostomi
Viewed : 423
Downloaded : 151