ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çocuklarda videotorakoskopik cerrahi
Aykut Kankoç1, Muhammet Sayan1, Ali Çelik1
1Department of Thoracic Surgery, Gazi University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.25710
Pediatrik hastalarda, video yardımlı torasik cerrahi (VATS), günümüzde çok farklı endikasyonlar ile artan sıklıkta kullanılmaktadır. Her ne kadar pediatrik hasta grubunda, VATS"nin avantajlarına ilişkin yüksek kanıt düzeyleri olmasa da, bu yöntemin erişkin hasta grubunda kanıtlanmış yararları, göğüs cerrahlarını bu hasta popülasyonunda da VATS yapma konusunda cesaretlendirmiştir. Bu çalışmada, İngilizce literatürde (PubMed, Web of Science, EMBASE ve Cochrane) ilgili anahtar kelimeler kullanılarak yapılan taramalar sonucu ulaşılan makaleler yardımıyla, 18 yaş altı pediatrik hasta grubunda uygulanan işlemler ve sonuçları derlendi. Yaş gruplarına göre yapılan işlemlerin sıklığı, endikasyonları ve sonuçları farklılık gösterdi.
Keywords : Minimal invaziv, pediatrik cerrahi, video yardımlı göğüs cerrahisi
Viewed : 481
Downloaded : 165