ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çocuklarda rijit bronkoskopi ve özofagoskopi ile yabancı cisim aspirasyonları
Hüseyin Fatih Sezer1, Aykut Eliçora1, Salih Topçu1
1Department of Thoracic Surgery, Kocaeli University Faculty of Medicine, Kocaeli, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.25688
Yabancı cisim aspirasyonları ve özofagus yabancı cisimleri hayatı tehdit eden durumlardır. Bazen kendileri bazen oluşturdukları komplikasyonlar ciddi morbiditeye hatta mortaliteye neden olabilirler. Kesin insidansları bilinmemektedir. Yabancı cisim aspirasyonları ve özofagus yabancı cisimleri en sık pediatrik yaş grubunda görülmektedir. Solunum yolu yabancı cisimlerinin çıkartılması için genel olarak müdahaleler gerekirken özofagus yabancı cisimlerinin çoğunluğu kendiliğinden çıkmaktadır. Pasajı büyük ölçüde tıkayan, pil mıknatıs gibi mukozada reaksiyon gösteren zehirlenme yapabilen, keskin uçlu cisimler, bakliyat gibi şişebilen yabancı cisimlerde yabancı cismin çıkartılması akut yapılmalıdır. Yabancı cismin çıkartılması işleminde solunum sisteminde tama yakın olmak üzere endoskopik yöntemler (fleksibl/rijit bronkoskop) kullanılmaktadır. Özofagus yabancı cisimlerinde bunun dışında takip ve bazı ekipmanlarla itme çekme gibi yöntemler de kullanılabilmekte, zaman zaman ise açık cerrahi işlemler uygulanabilmektedir. İşlemlerin tedavi başarıları yüksek olup genel olarak işlem sonrası erken dönemde hastalar taburcu edilmektedir. Konu ile ilgili farkındalık artırılarak insidansları azaltılabilir, ebeveynlerin yanlış uygulama yapmaları engellenebilir ve klinik hekimleri ayırıcı tanıda bu durumları akıllarında tutabilir. Makalemizde yabancı cisim aspirasyonu ve özofagus yabancı cisimleri klinik özellikleri ve tanı ve tedavi yöntemleri ayrı ayrı ele alınacaktır.
Keywords : Özofagus yabancı cismi, yabancı cisim aspirasyonu, rijit bronkoskopi
Viewed : 533
Downloaded : 235