ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Konjenital pulmoner malformasyonlar
Ulaş Kumbasar1, Serkan Uysal1, Rıza Doğan1
1Department of Thoracic Surgery, Hacettepe University Faculty of Medicine, Ankara, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.25713
Akciğerin çok sayıda konjenital anomalisi mevcut olup bunlardan bazıları hiçbir klinik semptom vermez ve tesadüfen saptanırken, diğerleri, özellikle yenidoğan ve infant döneminde, tipik bulguları, semptomları ve radyolojik görünümleri ile tanınırlar. Bazı konjenital akciğer anomalileri, erken teşhis edilip tedavi edilmedikleri takdirde hastanın ölümüne neden olabilecek kadar öneme haizdirler. Konjenital akciğer anomalileri sınıflandırmasını yapmak bu anomalilerin havayoluna, arteriyel ve venöz vasküler sisteme, pulmoner parankime ve akciğerin köken aldığı primitif ön bağırsak anomalilerine bağlı olabilmesi hatta bazı anomalilerin birkaç etyolojik kökenden gelmesi nedeniyle oldukça güçlük arz etmektedir. Bu derlemede konjenital pulmoner malformasyonların tüm alt gruplarına değinilecektir.
Keywords : Bronkojenik kist, konjenital hava yolu malformasyonu, konjenital akciğer hastalıkları, konjenital lobar amfizem, scimitar
Viewed : 363
Downloaded : 129