ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Göğüs duvarı deformitelerine genel bakış
Celal Tekinbaş1, Zeki Oğuzhan Bayraklı1
1Department of Thoracic Surgery, Karadeniz Technical University Faculty of Medicine, Trabzon, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.25899
Göğüs duvarı deformiteleri toraks duvarının anormal gelişimi ve görünümüyle seyreden doğumsal hastalıklardır. En yaygın görülen form kunduracı göğsü olarak bilinen pektus ekskavatum deformitesidir. Güvercin göğsü olarak bilinen pektus karinatum ikinci sırada görülen deformitedir. Genel olarak hastaların çoğu asemptomatiktir ancak kardiyopulmoner sorunlar hastalığa eşlik edebilir. Tedavi endikasyonunu çoğunlukla kozmetik nedenler oluşturur. Hastaların yetişkinlik çağına gelmeden önce tedavi edilmesi başarı şansını artırır. Cerrahi tedavi açık veya minimal invaziv şekilde olabilir.
Keywords : Göğüs duvarı, deformite, pektus karinatum, pektus ekskavatum, cerrahi
Viewed : 380
Downloaded : 242