ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Çocuklarda cerrahi özofagus hastalıkları
Mehmet Gökhan Pirzirenli1, Yasemin Büyükkarabacak1
1Department of Thoracic Surgery, Ondokuz Mayıs University Faculty of Medicine, Samsun, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.25770
Pediatrik çağ özofagus hastalıkları nadir ve kompleks klinik durumlardır. Tedavi seçeneği hastaya özel olarak belirlenmelidir. Günümüzde özellikle konjenital pediatrik cerrahi hastalıkların takip ve tedavi sürecindeki gelişmeler, hayatta kalış süresinde artışın en önemli sebebidir. Bu çalışmada, çocuklarda cerrahi özofagus hastalıklarının genel özelliklerinin literatür ışığında değerlendirilmesi amaçlandı.
Keywords : Özofagus, pediatrik, cerrahi
Viewed : 379
Downloaded : 152