ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Transvers ark stentleme ve sistemik hipertansiyon üzerine etkisi
İbrahim Halil Demir1, Murat Kardas1, İlker Kemal Yucel1, Rukiye İrem Yekeler1, Mustafa Orhan Bulut1, Emine Hekim Yılmaz1, Murat Sürücü1, Serdar Epçaçan2, Ahmet Celebi1
1Department of Pediatric Cardiology, Dr. Siyami Ersek Thoracic and Cardiovascular Surgery Training and Research Hospital, İstanbul, Türkiye
2Department of Pediatric Cardiology, Van Training and Research Hospital, Van, Türkiye
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.25931
Amaç: Bu çalışma, transvers aortik ark stentlemesinin güvenilirliğini ve etkinliğini araştırmayı ve hipertansiyonun seyrini ve ark stentlemesinin sistemik hipertansiyon üzerine etkisini incelemeyi amaçladı.

Çalışma planı: Ocak 2007 - Mayıs 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen transvers aortik ark stentleme işlemleri retrospektif olarak incelendi. Detaylı prosedürel özellikler, teknik yönler, basınç ölçümleri, anjiyografik veriler, kullanılan stent ve balonlar, komplikasyonlar ve erken dönem sonuçlar incelendi. Erken ve orta dönem sonuçlar değerlendirildi.

Bulgular: On sekiz hasta (10 erkek, 8 kadın; ort. yaş: 14.5±5.3 yıl; dağılım, 4-23 yıl) çalışmaya dahil edildi ve bunların tamamı işlem öncesinde hipertansifti. Ortalama ağrılık 56.8±19.6 kg idi. Yedi hastada stentin yakındaki ark damarlarının girişinde tıkanıklığa neden olması sebebi ile stent hücrelerinin dilate edilmesi gerekti. Stentlemeden sonra ark çapında anlamlı bir artış ve çıkan aort basıncında ve aort boyunca basınç gradiyentinde bir azalma oldu. Erken mortalite veya majör komplikasyon görülmedi. Bir hastada stentin geç migrasyonu izlendi. Üç hasta işlemden hemen sonra normotansif duruma gelirken, beş hastada takip sırasında ilaç tedavisi kesildi. İkili antihipertansif tedavi ihtiyacı belirgin şekilde azaldı.

Sonuç: Rezidüel transvers ark lezyonları koarktasyon tedavisi sonrası sistemik hipertansiyonun sebat etmesine katkıda bulunabilir. Transvers ark stent implantasyonu olumlu sonuçlarla güvenli bir şekilde uygulanabilir ve daha iyi bir kan basıncı kontrolüne katkıda bulunur. Ancak bu hastalar yaşam boyu hipertansiyon riski altında olduğundan bu açıdan yakın kan basıncı takibi gerektiği dikkate alınmalıdır.

Keywords : Arkus aorta stenti, hipertansiyon, koarktasyon
Viewed : 647
Downloaded : 378