ISSN : 1301-5680
e-ISSN : 2149-8156
Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery     
Aort kökü cerrahisi sonrası ölümcül hiperakut sol ana tromboz
Igor Zivkovic1,2, Petar Milacic1,2, Zoran Tabakovic1, Slobodan Micovic1,2, Miroslav Milicic1,2
1Department of Cardiac Surgery, Cardiovascular Institute Dedinje, Belgrade, Serbia
2Faculty of Medicine, University of Belgrade, Belgrade, Serbia
DOI : 10.5606/tgkdc.dergisi.2024.24507
Akut aort kökü trombozu, çeşitli klinik bulgulara yol açarak çıkan aort dallarında tromboz olasılığına bağlı muhtemel ölümcül bir tablodur. Yirmi dokuz yaşında erkek hasta elektif Bentall prosedürü sonrası hiperakut sol ana tromboz ile merkezimize başvurdu. Masif sol ventrikül enfarktı nedeniyle hasta ekstrakorporeal membran oksijenasyonu ile desteklendi; ancak iyileşme sağlanamadı. Hastanın kan tahlillerinde Faktör VIII düzeylerinde artış görüldü. Sonuç olarak, kandaki Faktör VIII düzeyleri genetik anormallikler, şiddetli akut solunum sendromu-koronavirüs 2 enfeksiyonu gibi enfeksiyon hastalıkları ve vasküler enflamasyon ile artış gösterebilir. Bu patolojik durum, hiperakut trombozun bir nedeni olabilir.
Keywords : Faktör VIII, hiperakut, miyokart enfarktüsü, SARS-CoV-2
Viewed : 686
Downloaded : 376